מרחב מחול

כניסה למערכת הניהול

אני נדהם לגלות, שרוב האנשים מתכננים את החופשות שלהם
ביתר הקפדה מאיך שהם מתכננים את החיים שלהם.
אולי זה בגלל שבריחה קלה יותר משינוי

~ ג'ים רון, סופר ~